sharon vinkers

Een juiste lifestyle kiezen doe je zo!

Weer gaan functioneren

Dat is wat reintegratie eigenlijk betekent. Voor de mensen die aan het re-integreren zijn is het weer gaan functioneren een moeizaam proces. Vaak spelen er een hoop emoties mee. Er kunnen klachten mentaal of fysiek aanwezig zijn die het re integratieproces tegenhouden. Ook kan het zijn de ‘oude’ functie niet meer geschikt voor jou, op het moment dat je weer aan de slag wil of moet gaan. En dan is het zoeken geblazen naar een nieuwe weg, en dit verloopt niet altijd zonder slag of stoot.

Kies een nieuw vakgebied

Het weer goed gaan functioneren kan inhouden dat je op zoek moet naar ander werk. En hiervoor kan het nodig zijn om een opleiding te gaan volgen. Dit kan geheel vernieuwende kansen bieden. Je leven kan duidelijk verbeterd worden door het behalen van een diploma in een voor jou onbekend vakgebied. Bij Fabius Opleidingen hebben ze bijvoorbeeld heel veel ervaring met mensen die herintreder zijn of mensen die in een re-integratie traject zitten. Met hun praktijkgerichte trainingen hebben ze reeds velen aan een nieuwe leuke baan geholpen.

Succesvolle kantooropleidingen

Fabius geeft MBO-ers nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt door hun scholing in veel gevraagde functies, bijvoorbeeld kantooropleidingen in het worden van secretaresse, medewerker projectadministratie of klantenservice. Er zijn meer dan 50 locaties in Nederland waar je via een klas de opleiding kan volgen. Via klassikaal leren wordt de lesstof veelal gemakkelijk door de cursisten opgenomen, wat het leerproces een stuk aangenamer maakt. Ze weten wat re integreren inhoudt en men kan daarom altijd goed meedenken in wat de cursist mogelijk nodig heeft.